(0)
Pradžia Prekės Aukšto slėgio laminatai Oberflex

Oberflex

White 001 S
Kodas: White 001 (Skin paviršius)
Ivory 002 S
Kodas: Ivory 002 (Skin paviršius)
Cream 003 S
Kodas: Cream 003 (Skin paviršius)
Mastic 004 S
Kodas: Mastic 004 (Skin paviršius)
Argil 005 S
Kodas: Argil 005 (Skin paviršius)
Chestnut 006 S
Kodas: Chestnut 006 (Skin paviršius)
Cocoa 007 S
Kodas: Cocoa 007 (Skin paviršius)
Slate 008 S
Kodas: Slate 008 (Skin paviršius)
Black 009 S
Kodas: Black 009 (Skin paviršius)
Grey 010 S
Kodas: Grey 010 (Skin paviršius)
Pearl 011 S
Kodas: Pearl 011 (Skin paviršius)
Burgundy 012 S
Kodas: Burgundy 012 (Skin paviršius)
Deep sky 014 S
Kodas: Deep sky 014 (Skin paviršius)
Steel blue 015 S
Kodas: Steel blue 015 (Skin paviršius)
Azure 016 S
Kodas: Azure 016 (Skin paviršius)
Dark olive 017 S
Kodas: Dark olive 017 (Skin paviršius)
Pale green 018 S
Kodas: Pale green 018 (Skin paviršius)
Vert de gris 019 S
Kodas: Vert de gris 019(Skin paviršius)
White 001 F
Kodas: White 001 (Figured paviršius)
Ivory 002 F
Kodas: Ivory 002 (Figured paviršius)
Cream 003 F
Kodas: Cream 003 (Figured paviršius)
Mastic 004 F
Kodas: Mastic 004 (Figured paviršius)
Argil 005 F
Kodas: Argil 005 (Figured paviršius)
Chestnut 006 F
Kodas: Chestnut 006 (Figured paviršius)
Cocoa 007 F
Kodas: Cocoa 007 (Figured paviršius)
Slate 008 F
Kodas: Slate 008 (Figured paviršius)
Black 009 F
Kodas: Black 009 (Figured paviršius)
Grey 010 F
Kodas: Grey 010 (Figured paviršius)
Pearl 011 F
Kodas: Pearl 011 (Figured paviršius)
Burgundy 012 F
Kodas: Burgundy 012 (Figured paviršius)
Deep sky 014 F
Kodas: Deep sky 014 (Figured paviršius)
Steel blue 015 F
Kodas: Steel blue 015 (Figured pavirš.)
Azure 016 F
Kodas: Azure 016 (Figured paviršius)
Dark olive 017 F
Kodas: Dark olive 017 (Figured pavirš.)
Pale green 018 F
Kodas: Pale green 018 (Figured pavirš.)
Vert de gris 019 F
Kodas: Vert de gris 019 (Figured pav.)
White 001 W
Kodas: White 001 (Waved paviršius)
Ivory 002 W
Kodas: Ivory 002 (Waved paviršius)
Cream 003 W
Kodas: Cream 003 (Waved paviršius)
Mastic 004 W
Kodas: Mastic 004 (Waved paviršius)
Argil 005 W
Kodas: Argil 005 (Waved paviršius)
Chestnut 006 W
Kodas: Chestnut 006 (Waved paviršius)
Cocoa 007 W
Kodas: Cocoa 007 (Waved paviršius)
Slate 008 W
Kodas: Slate 008 (Waved paviršius)
Black 009 W
Kodas: Black 009 (Waved paviršius)
Grey 010 W
Kodas: Grey 010 (Waved paviršius)
Pearl 011 W
Kodas: Pearl 011 (Waved paviršius)
Burgundy 012 W
Kodas: Burgundy 012 (Waved paviršius)
Deep sky 014 W
Kodas: Deep sky 014 (Waved paviršius)
Steel blue 015 W
Kodas: Steel blue 015 (Waved paviršius)
Azure 016 W
Kodas: Azure 016 (Waved paviršius)
Dark olive 017 W
Kodas: Dark olive 017 (Waved paviršius)
Pale green 018 W
Kodas: Pale green 018 (Waved paviršius)
Vert de gris 019 W
Kodas: Vert de gris 019 (Waved pavirš.)
White 001 C
Kodas: White 001 (Clawed paviršius)
Ivory 002 C
Kodas: Ivory 002 (Clawed paviršius)
Cream 003 C
Kodas: Cream 003 (Clawed paviršius)
Mastic 004 C
Kodas: Mastic 004 (Clawed paviršius)
Argil 005 C
Kodas: Argil 005 (Clawed paviršius)
Chestnut 006 C
Kodas: Chestnut 006 (Clawed paviršius)
Cocoa 007 C
Kodas: Cocoa 007 (Clawed paviršius)
Slate 008 C
Kodas: Slate 008 (Clawed paviršius)
Black 009 C
Kodas: Black 009 (Clawed paviršius)
Grey 010 C
Kodas: Grey 010 (Clawed paviršius)
Pearl 011 C
Kodas: Pearl 011 (Clawed paviršius)
Burgundy 012 C
Kodas: Burgundy 012 (Clawed paviršius)
Deep sky 014 C
Kodas: Deep sky 014 (Clawed paviršius)
Steel blue 015 C
Kodas: Steel blue 015 (Clawed pavirš.)
Azure 016 C
Kodas: Azure 016 (Clawed pavirš.)
Dark olive 017 C
Kodas: Dark olive 017 (Clawed pavirš.)
Pale green 018 C
Kodas: Pale green 018 (Clawed pavirš.)
Vert de gris 019 C
Kodas: Vert de gris 019 (Clawed pavirš.
White 001 T
Kodas: White 001 (Tiles paviršius)
3050x1270
1 vnt
Ivory 002 T
Kodas: Ivory 002 (Tiles paviršius)
3050x1270
1 vnt
Cream 003 T
Kodas: Cream 003 (Tiles paviršius)
3050x1270
1 vnt
Mastic 004 T
Kodas: Mastic 004 (Tiles paviršius)
3050x1270
1 vnt
Argil 005 T
Kodas: Argil 005 (Tiles paviršius)
3050x1270
1 vnt
Chestnut 006 T
Kodas: Chestnut 006 (Tiles paviršius)
3050x1270
1 vnt
Cocoa 007 T
Kodas: Cocoa 007 (Tiles paviršius)
3050x1270
1 vnt
Slate 008 T
Kodas: Slate 008 (Tiles paviršius)
3050x1270
1 vnt
Black 009 T
Kodas: Black 009 (Tiles paviršius)
3050x1270
1 vnt
Grey 010 T
Kodas: Grey 010 (Tiles paviršius)
3050x1270
1 vnt
Pearl 011 T
Kodas: Pearl 011 (Tiles paviršius)
3050x1270
1 vnt
Burgundy 012 T
Kodas: Burgundy 012 (Tiles paviršius)
3050x1270
1 vnt
Deep sky 014 T
Kodas: Deep sky 014 (Tiles paviršius)
3050x1270
1 vnt
Steel blue 015 T
Kodas: Steel blue 015 (Tiles paviršius)
3050x1270
1 vnt
Azure 016 T
Kodas: Azure 016 (Tiles paviršius)
3050x1270
1 vnt
Dark olive 017 T
Kodas: Dark olive 017 (Tiles paviršius)
3050x1270
1 vnt
Pale green 018 T
Kodas: Pale green 018 (Tiles paviršius)
3050x1270
1 vnt
Vert de gris 019 T
Kodas: Vert de gris 019 (Tiles pavirš.)
3050x1270
1 vnt
White 001 ST
Kodas: White 001 (Sticks paviršius)
3050x1270
1 vnt
Ivory 002 ST
Kodas: Ivory 002 (Sticks paviršius)
3050x1270
1 vnt
Cream 003 ST
Kodas: Cream 003 (Sticks paviršius)
3050x1270
1 vnt
Mastic 004 ST
Kodas: Mastic 004 (Sticks paviršius)
3050x1270
1 vnt
Argil 005 ST
Kodas: Argil 005 (Sticks paviršius)
3050x1270
1 vnt
Chestnut 006 ST
Kodas: Chestnut 006 (Sticks paviršius)
3050x1270
1 vnt
Cocoa 007 ST
Kodas: Cocoa 007 (Sticks paviršius)
3050x1270
1 vnt
Slate 008 ST
Kodas: Slate 008 (Sticks paviršius)
3050x1270
1 vnt
Black 009 ST
Kodas: Black 009 (Sticks paviršius)
3050x1270
1 vnt
Grey 010 ST
Kodas: Grey 010 (Sticks paviršius)
3050x1270
1 vnt
Pearl 011 ST
Kodas: Pearl 011 (Sticks paviršius)
3050x1270
1 vnt
Burgundy 012 ST
Kodas: Burgundy 012 (Sticks paviršius)
3050x1270
1 vnt
Deep sky 014 ST
Kodas: Deep sky 014 (Sticks paviršius)
3050x1270
1 vnt
Steel blue 015 ST
Kodas: Steel blue 015 (Sticks pavirš.)
3050x1270
1 vnt
Azure 016 ST
Kodas: Azure 016 (Sticks paviršius)
3050x1270
1 vnt
Dark olive 017 ST
Kodas: Dark olive 017 (Sticks pavirš.)
3050x1270
1 vnt
Pale green 018 ST
Kodas: Pale green 018 (Sticks pavirš.)
3050x1270
1 vnt
Vert de gris 019 ST
Kodas: Vert de gris 019(Sticks pavirš.)
3050x1270
1 vnt
White 001 TB
Kodas: White 001 (Tabs paviršius)
3050x1270
1 vnt
Ivory 002 TB
Kodas: Ivory 002 (Tabs paviršius)
3050x1270
1 vnt
Cream 003 TB
Kodas: Cream 003 (Tabs paviršius)
3050x1270
1 vnt
Mastic 004 TB
Kodas: Mastic 004 (Tabs paviršius)
3050x1270
1 vnt
Argil 005 TB
Kodas: Argil 005 (Tabs paviršius)
3050x1270
1 vnt
Chestnut 006 TB
Kodas: Chestnut 006 (Tabs paviršius)
3050x1270
1 vnt
Cocoa 007 TB
Kodas: Cocoa 007 (Tabs paviršius)
3050x1270
1 vnt
Slate 008 TB
Kodas: Slate 008 (Tabs paviršius)
3050x1270
1 vnt
Black 009 TB
Kodas: Black 009 (Tabs paviršius)
3050x1270
1 vnt
Grey 010 TB
Kodas: Grey 010 (Tabs paviršius)
3050x1270
1 vnt
Pearl 011 TB
Kodas: Pearl 011 (Tabs paviršius)
3050x1270
1 vnt
Burgundy 012 TB
Kodas: Burgundy 012 (Tabs paviršius)
3050x1270
1 vnt
Deep sky 014 TB
Kodas: Deep sky 014 (Tabs paviršius)
3050x1270
1 vnt
Steel blue 015 TB
Kodas: Steel blue 015 (Tabs paviršius)
3050x1270
1 vnt
Azure 016 TB
Kodas: Azure 016 (Tabs paviršius)
3050x1270
1 vnt
Dark olive 017 TB
Kodas: Dark olive 017 (Tabs paviršius)
3050x1270
1 vnt
Pale green 018 TB
Kodas: Pale green 018 (Tabs paviršius)
3050x1270
1 vnt
Vert de gris 019 TB
Kodas: Vert de gris 019 (Tabs pavirš.)
3050x1270
1 vnt
White 001 D
Kodas: White 001 (Dots paviršius)
3050x1270
1 vnt
Ivory 002 D
Kodas: Ivory 002 (Dots paviršius)
3050x1270
1 vnt
Cream 003 D
Kodas: Cream 003 (Dots paviršius)
3050x1270
1 vnt
Mastic 004 D
Kodas: Mastic 004 (Dots paviršius)
3050x1270
1 vnt
Argil 005 D
Kodas: Argil 005 (Dots paviršius)
3050x1270
1 vnt
Chestnut 006 D
Kodas: Chestnut 006 (Dots paviršius)
3050x1270
1 vnt
Cocoa 007 D
Kodas: Cocoa 007 (Dots paviršius)
3050x1270
1 vnt
Slate 008 D
Kodas: Slate 008 (Dots paviršius)
3050x1270
1 vnt
Black 009 D
Kodas: Black 009 (Dots paviršius)
3050x1270
1 vnt
Grey 010 D
Kodas: Grey 010 (Dots paviršius)
3050x1270
1 vnt
Pearl 011 D
Kodas: Pearl 011 (Dots paviršius)
3050x1270
1 vnt
Burgundy 012 D
Kodas: Burgundy 012 (Dots paviršius)
3050x1270
1 vnt
Deep sky 014 D
Kodas: Deep sky 014 (Dots paviršius)
3050x1270
1 vnt
Steel blue 015 D
Kodas: Steel blue 015 (Dots paviršius)
3050x1270
1 vnt
Azure 016 D
Kodas: Azure 016 (Dots paviršius)
3050x1270
1 vnt
Dark olive 017 D
Kodas: Dark olive 017 (Dots paviršius)
3050x1270
1 vnt
Pale green 018 D
Kodas: Pale green 018 (Dots paviršius)
3050x1270
1 vnt
Vert de gris 019 D
Kodas: Vert de gris 019 (Dots pavirš.)
3050x1270
1 vnt
White 001 N
Kodas: White 001 (Net paviršius)
3050x1270
1 vnt
Ivory 002 N
Kodas: Ivory 002 (Net paviršius)
3050x1270
1 vnt
Cream 003 N
Kodas: Cream 003 (Net paviršius)
3050x1270
1 vnt
Mastic 004 N
Kodas: Mastic 004 (Net paviršius)
3050x1270
1 vnt
Argil 005 N
Kodas: Argil 005 (Net paviršius)
3050x1270
1 vnt
Chestnut 006 N
Kodas: Chestnut 006 (Net paviršius)
3050x1270
1 vnt
Cocoa 007 N
Kodas: Cocoa 007 (Net paviršius)
3050x1270
1 vnt
Slate 008 N
Kodas: Slate 008 (Net paviršius)
3050x1270
1 vnt
Black 009 N
Kodas: Black 009 (Net paviršius)
3050x1270
1 vnt
Grey 010 N
Kodas: Grey 010 (Net paviršius)
3050x1270
1 vnt
Pearl 011 N
Kodas: Pearl 011 (Net paviršius)
3050x1270
1 vnt
Burgundy 012 N
Kodas: Burgundy 012 (Net paviršius)
3050x1270
1 vnt
Deep sky 014 N
Kodas: Deep sky 014 (Net paviršius)
3050x1270
1 vnt
Steel blue 015 N
Kodas: Steel blue 015 (Net paviršius)
3050x1270
1 vnt
Azure 016 N
Kodas: Azure 016 (Net paviršius)
3050x1270
1 vnt
Dark olive 017 N
Kodas: Dark olive 017 (Net paviršius)
3050x1270
1 vnt
Pale green 018 N
Kodas: Pale green 018 (Net paviršius)
3050x1270
1 vnt
Vert de gris 019 N
Kodas: Vert de gris 019 (Net paviršius)
3050x1270
1 vnt
Į viršų